Gezonde leerlingen presenteren beter


Gezonde voeding vormt een belangrijke basis voor het welzijn en daarmee de prestaties van kinderen. Kinderen een gezonde en actieve leefstijl aanleren is een essentieel onderdeel van de opvoeding. En aangezien kinderen vaak de helft van de dag op school doorbrengen is de aandacht die de school besteed aan gezondheid cruciaal voor de ontwikkeling en opvoeding van gezonde mensen; die actief en fit in het leven staan. Voor kinderen ligt hierin een grote gezondheidswinst, ook voor leerkrachten en ouders.

'Gezond gedrag kan alleen worden aangeleerd door gezonde prikkels'

Een op de vijf Nederlandse jongeren heeft op dit moment overgewicht en de huidige generatie groeit als eerste op met een lagere levensverwachting dan hun ouders. Als voedingscoaches benadrukken wij daarom het belang van gezond voeding, voor een gezond en fit leven, vooral in de opvoeding van kinderen. We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien en een lang en vitaal leven hebben. Een belangrijk onderdeel van de opvoeding is dan ook educatie op het gebied van gezonde voeding; voedselonderwijs, het aanleren van gezonde gewoonten, het kennis laten maken met gezonde voeiding en het benadrukken van de rol die voeding speelt ten opzichte van gezondheid behouden en bevoderen.

Gemeente Ede; 'Alle kinderen in Ede voedselvaardig door structureel voedselonderwijs op alle basisscholen'

In opdracht van de gemeente Ede, de enige gemeente in Nederland met een wethouder verantwoordelijk voor voedsel, bieden mijn compagnon Patricia van den Heuvel en ik basisscholen ondersteuning bij het zetten van (kleine) stappen naar een gezonder beleid op school. Dat zit voornamelijk in het creëren van draagvlak voor dit thema.;

* poppenkastvoostelling voor kleuters, speciaal geschreven voor dit traject

* kookworkshops of wildplukwandelingen voor leerlingen

* informatieavond of workshop voor ouders of leerkrachten

* structurele aandacht voor voeding in de nieuwsbrieven

* input en advies bij het schrijven van het voedingsbeleid

* vormgeven van structurele voedingseducatie binnen het lessenaanbod


De ondersteuning voor basisscholen is maatwerk, de verschillende onderdelen kunnen naar gelang de behoeften worden. vormgegeven.

Wil je meer weten over wat wij doen of kunnen betekenen voor jouw school, neem dan contact met ons op via het contactformulier.